Ana SayfaLütfü ErtürkNoel Baba Ritüeli

Noel Baba Ritüeli

Bu yıl, iyice Ayyuka çıkmıştı; Noel Babaya olan husumetleri. Kerameti, kendinden menkul sayanlar;bu yıl da Noel Babaya verdiler veriştirdiler. Bu yargısız infaz, bu kıyam niye böyleydi. Ne isterlerdi Noel Babadan?

Araştıralım dedik!

Dinler tarihine şöyle bir baktığımızda; şaşılacak bir tarih gözümüze çarpmaktadır. 20-25 Aralık tarihleri arasında toplanmıştı adeta tanrıların, peygamberlerin, doğumları, kitaplarının yeryüzüne inkişaf etmeleri, …

21 Aralık en uzun gece ve karanlık kış gecelerinin sonu, ışığın doğumu ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Baharın müjdecisidir.

Tanrıların doğumu olarak aynı ayın içinde doğmuş üç tanrıdan bahsetmek isterim. Marduk, Mitra- Horus.

Bu üç tanrı da güneşin ve ışığın tanrısıydı. Marduk, Babilin güneş tanrısıydı. Horus da öyle Mısır’ın güneş ve ışık tanrısıydı. Mitra bütün bir ön Asya’nın Perslerin Güneş ve ateş tanrısıydı. Zerdüştlüğün kökleri de buradan gelmektedir.

Mitra, Zamanla Avrupa’nın içlerine kadar yayılacak ve paganlar tarafından da kabul görecekti. Marduk, Mitra ve Horus’un doğumu olan 25 Aralık, Avrupa’da Pagan ritüellerinde İsa peygamberin doğumu olarak da kabul edilecekti.

Geçtiğimiz günler de Mevlit kandili ile kutladığımız Hz. Muhammed (SAV) peygamberimizin doğumu 22 Aralık idi( Hicri Takvim). Oysa, Kuran-ı Kerimin ayetlerinin inmeye başladığında da tarihler de 20 Aralık’ı gösteriyordu. Bakınız ki Ramazanın ilk günü de 20-21 Aralığa tekabül etmektedir. Oruç ayının başlangıcını da insanlar, fazla eziyet çekmesinler diye en kısa günlere denk gelen ve de İlk ayetlerin indiği gün olan 20 Aralık tarihine denk getirilmiştir.

Ne oldu da Hayat birden bire her yıl on gün ileri gitmeye başladı?

Adaletiyle ün salmış Hz Ömer’in Muaviye’ye damat olmasından sonra kendisi de Emevi hanedanlığının etkisinde kalıp, değişimi yaşayıp, değişime ön ayak olmuştur. Hicri takvimin kullanıma sokulmasında ve hicri yıl başlangıcını Hz. Muhammed (SAV) peygamberimizin hicretini dikkate almış ve bütün hesaplamaları (ay takvimi)  bunun üzerinden yapılmıştır.

Oysa o yıllarda Peygamberimiz zamanında miladi takvime çok benzeyen güneş takvimini kullanmakta idi ve her şeyi bu takvim üzerinden yapardı. Bu güneş takviminin miladi takvimle farklılığı sadece 1.08 saniye olup, Avrupalılar tarafından jülyen takvimi olarak bilinmektedir.

Ne oldu da bu sünnetten vazgeçildi, kimler tarafından vazgeçirtildi?

Peygamberimizin ölümünden 17 yıl sonra ve 1. halife Hz.Ebu bekir’in ölümünden de 4 yıl sonra güneş takviminden vazgeçilip ay takvimine geçildi?

Demreli papaz Noel’in bunda ne suçu var? Takvimlerle ilgili hiçbir beyanı olmayan bu yaşlı adama yapılan saldırılar neyi perdelemektedir.

İslam’ı kendi fikirlerine göre yorumlayan Emeviler; tarihleri de 10 gün kaydırarak İslam âlemine birçok olayı unutturmaya ve tarihten silmeye gösterdikleri gayretlerin başında gelmektedir. Bazı kesimlere göre hicri takvim sadece bir takvim değil, Aynı zaman da İslam dini üzerinde yapılan bozgunculuktur diye nitelendirilmektedir. Bu güne baktığımızda paralel yapılanmalarla olan benzerliğini görebilirsiniz. Artık kaç paralel yapı oluşturulduysa geldiğimiz durumu aşağıdaki cetvel güzel özetlemektedir.

Peygamberimiz, Hz. Muhammed (SAV) zamanında ve sonrasında 500 hadisle desteklenen dinimiz. Emevi hanedanından sonra günümüze kadar 7582 hadisle desteklenmiş (!) hali ulaşmıştır.

Kaldı ki peygamberimiz öldüğünde Halifelik yoktu ve halifeliği de devretmemiştir. Aynı şekilde Mezheplerde peygamberimizin ölümünden 280 sene sonra ortaya çıkmıştır. Burada kimlerin ve hangi toplumun bölücü gayretleri sonucu neticelenmiştir.

Noel Babadan ne istiyorsunuz?

Perslerin Tanrısı Mitra gibi Noel Baba da Antalya’nın Demre kasabasından kalkıp, Avrupa ve İskandinavya’ya oradan da Amerika’ya kadar uzanmış bir pagan ritüelidir. Orta Asya’da ve Türklerin de Noel babası sayılan Ayaz atası bu ritüelin Asya modeli değil midir? Yılbaşı kutlamaları, Noel kutlaması olsa ne olur olmasa ne olur? Netice de bu bir ritüeldir.

Bu arada Ritüel ne diye fazla düşünmeyin, Dini bir inanç gibi benimsenmiş alışkanlık, kişilerce kutsallaştırılmış davranışlar, biçimler, davranış biçimleri, temalar şeklinde tanımlayabiliriz. Dini yorumlar ve oyunların yaygınlaşması ve kabul görmesi de diyebiliriz. Eski Yunan’da tiyatroların çoğunluğu din ritüelleri olarak uzun yıllar sahnelenmiştir.

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

Son Yazılar

Bu Ne Perhiz…

9.Yazı…

İyi geldiniz…

Unutulur!

Son Fasıl

Empati ve Sempati

İfade Özgürlüğü

İşin Aslı

Hezeyan ya da Sanrı

İlgili Yazılar

Bu Ne Perhiz…

9.Yazı…

İyi geldiniz…

Unutulur!

Son Fasıl

Empati ve Sempati

İfade Özgürlüğü

İşin Aslı

Hezeyan ya da Sanrı