Muktedir!..

İktidar olmak başka bir şeydir, muktedir olmak başka bir şey!..

Her iktidar sahibinin de muktedir olacak diye bir durumu yoktur!  Öyle durup dururken muktedir olunmaz…  Konuyla ilgili bilgin olacak, tecrüben olacak, deneyin olacak ki denetleyebileceksin! İşte, iktidarda olabilirsin ama seni orada tutabilen güç; sadece iktidarın hüküm yasaları ile sınırlı olmayıp, bilgin ve izanınla sınırsız olmalıdır.

İktidarın gücü seni orada bir müddet tutabilir ama sorgulanan şey! Senin bilgi ve becerin seni iktidarda ne kadar tutabilir?..

Şayet, bilgi ve becerinin yetersizliği halinde bile hala iktidarda kalabiliyorsan, bu senin muktedir olmandan değil, halkın siyasi manifestoyu okuyamamasından kaynaklandığı gösterir ve aşikardır!

Nedir bu halkın okuyamadığı Manifesto?

Neden okunmuyor ya da anlaşılmıyor?

Kısaca bir cümlede geçelim neymiş manifesto?

“Siyasal olayların ve çeşitli devlet işlerinin halka duyurulması için açık ve net şekilde hazırlanan bildiridir.”

Gördüğünüz gibi bir cümlenin içinde bile açık bir şekilde ifade ediliyor!..

“Açık ve Net bir şekilde hazırlanan bildiridir” sözcüğü burada vurucu olan yeridir!..

Açık ve net bir bildiri var mı? Yok, varsa bile bu halka nasıl anlatılmakta!..

Haydi, diyelim ki iktidarın siyasi işleyişine ters bu! Ya Muhalefetin bir manifestosu olduğunu gören rastlayan var mı?.. Yok!

Bu şekilde bir muhalif olunmaz ancak siyasi bir Muadil olursunuz! Adama sorarlar; var mı bir manifestonuz? Yok! E, ne anlatacaksın ya da ne anlatıyorsun?

Duydukların üzerinden siyaset yapma sanatı çok eskilerde kaldı!

Bu algı yöntemlerinin halkın güvenini kazanmak yerine güvensizlik yarattığını görün artık! Halk, obsesif ve borderline psikozu içinde!..

Kısacası, Türkiye’de muhalefetin siyasi bir manifestosu yoktur! Bismark’ın “Siyaset, bir bilim değil sanattır.” Sözünden yola çıkarsak, karşımıza çıkacak olan “sanat, sanat içindir mi? Yoksa Sanat insan için midir?” değişkenliğindeki soru da yanıt bulmaktadır. Sanatçı siyasetin aracı değil, bizzat kendisi siyaset yapan bir figür haline gelmiştir.

Siyasetteki rolünü iyi oynayanlar, iktidarı eline geçirir ama asla muktedir değildir. O siyasetin senaryosunu yazanlar her zaman muktedir olarak kalacaktır.

1970’lerden bu yana muhalefeti işgal eden partiler, muhaliflik yapmayıp, eczacılık deyimiyle söylersek iktidarın Muadili olmuşlardır!.. Çünkü onların tek istedikleri, muktedirin iktidar rolünü kendilerine vermesidir. Aynı senaryonun değişik versiyonunda rol almaktır bütün çabaları… Halk için bir manifestoları yoktur ve hiç olmamıştır.

İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

Son Yazılar

Unutulur!

Son Fasıl

Empati ve Sempati

İfade Özgürlüğü

İşin Aslı

Hezeyan ya da Sanrı

Niyetli Bir Yazı

Vizyon Meselesi

İlgili Yazılar

Unutulur!

Son Fasıl

Empati ve Sempati

İfade Özgürlüğü

İşin Aslı

Hezeyan ya da Sanrı

Niyetli Bir Yazı

Vizyon Meselesi