2-Ağustos-1492

Nedir şimdi bu tarih?Hemen söyleyeyim, Amerika kıtası daha keşfedilmemiş, bilinmiyor! Kristof Kolomb’un Amerika’ya varmaya 70 günü var ve kıtaya adını veren Amerigo Vespucci ‘nin Buranın yeni bir kıta olduğunu söylemesine tam 11 yıl varken Osmanlı İmparatoru, cihan padişahı II Bayezid Han bir yardım çağrısı alır.

Sığınma yardımı isteyen, Eşkenazi ya da Aşkenazi Yahudi’si olarak tanımlanan ve çoğunluğunun İspanya’dan ve engizisyondan kaçan Musevilerin Osmanlıya kabul edilişlerinin 526. yıldönümüdür.

1512 yılına kadar devam edecek olan bir göçün başlangıç hikâyesidir!

Padişahlığı süresince; Yahudi toplumuna kucak açan bir Osmanlı Sultanı, yaklaşık 150 bin Yahudi’yi kucaklayarak, kendi topraklarında serbestçe dolaşabileceklerini, ticaret yapabileceklerini izin vermiş ve can güvenliğini sağlamıştır. Musevilik konusunda aynı tutumu göstermeyip, Museviliği bir şekilde yasaklamıştı. Ortodoks Yahudiliğinin ve Müslüman Yahudiliğin doğuşuna yol açacak tarihi bir karara imza atmış oldu Bayezid Han!

Ortodoks Yahudiler, bugün; dünyayı yönetirlerken, Müslüman ya da Sebatay Sevi taraftarı olanlar ise Osmanlı’nın içişlerine ve dışişlerine kadar yerleştiler!

Her şey,  Ortodoks Yahudilikle ve Osmanlı topraklarında başlayarak, 300 yıl sonra  yeniden Avrupa içlerine doğru göç bir daha başlar… İngiltere bu göçe kayıtsız kalmaz ve nüfuzlu ailelere oturma izni verecektir. Almanya’da İkamet eden ve söz sahibi olan bir aile hızla büyümektedir. Her ne kadar Almanya vatandaşı olsalar da İngilizlerle işbirliği yapmaktan kaçınmıyorlardı. İngilizlerle işbirliği içindeyken,  Vaterloo savaşında Napolyon’a bile para vermekten kaçınmadılar!  Savaşları finanse eden konumuna geldiler ve Rus- Osmanlı Kırım Savaşında Osmanlıya 600.000.- sterlin dış borç ilk aile unvanını alan bu aile, Rotschild Ailesidir.

Borçlandırılan Osmanlı İmparatorluğuna; borçlarına karşılık ve güzel bir gelecek vaadiyle Filistin’in kendilerine satılmasını teklif ederler…  Padişah Abdülhamit Han; şiddetle karşı çıkar! Bu karşı çıkışın bedelini içten ve dıştan işbirlikçileri ile birlikte önce tahttan indirilerek sonra İngilizlerin, İstanbul’un işgali ile ödetmeye kalkarlar!

Geldikleri gibi gittiler!

1931 Avrupa’sı can çekişiyorken yönlerini yeniden Avrupa’ya çevirdiler. Yani Rotschild ailesi 1.Dünya Savaşında yarım bıraktığı işi 2.Dünya Savaşında tamamlayabilmiştir.. Adolf Hitler’in güçlenmesi ve silahlanmasına yardım edildi!

Tarih bunu hala sorgulamakta ve insanlar bunu tarihin içinde bir yere oturtamamaktadırlar. Geriye sadece tek bir inanç kalıyordu! Büyük İsrail’in kurulması için kendi ırkını bile ölüme gönderecek kadar zalim olmalarıdır! İşte Siyonizm’e karşı Avrupa’da yeni gelişmekte olan bir akım doğuyordu…  Antisemitizm!…

Bir ırkçılık türü olan Antisemitizmde Yahudiler, fıtratları gereği kötü ve aşağıdırlar. Antisemitizm de istisnalar kuralı bozmaz: Yahudiler, Yahudi oldukları için kötüdürler.” Görüşüne karşılık,  illüminati (Aydınlanma- 1776) görüşü yeniden canlanmaya başlamış, Vatikan’ı ve İngiltere Kraliçesini etkisi altına almıştır. Bugün, Amerika’yı ve Dünya’yı yönetiyorlar…

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
İLGİLİ YAZILAR
- Advertisment -

Son Yazılar

Bu Ne Perhiz…

9.Yazı…

İyi geldiniz…

Unutulur!

Son Fasıl

Empati ve Sempati

İfade Özgürlüğü

İşin Aslı

Hezeyan ya da Sanrı

İlgili Yazılar

Bu Ne Perhiz…

9.Yazı…

İyi geldiniz…

Unutulur!

Son Fasıl

Empati ve Sempati

İfade Özgürlüğü

İşin Aslı

Hezeyan ya da Sanrı